Forsiden              Tjenester               Ansatte               Om oss              Siste nytt               Bilder              Statistikk
    Frank Homdal  Mobilkran 91651579       Kurt Skjulestad Krokbil 97054301       Mateusz Ocieczek Tippbil 91651582
    Christoffer Norby Mobilkran 916515     Lasse Karlqvist Krokbil 97052894     Arkadiusz Szotek Tippbil 91651588
    Vidar Trondahl Mobilkran 95084166     Per Tore Skjulestad Krokbil 91651570     Zbigniew Koper Tippbil 91651569
    Jarle Bjørkli  Mobilkran 90205023     Rune Thommassen Krokbil 97052892        
    Frode Ingvaldsen Kranbil 97059213     Thommas Henriksen Krokbil 97052895     Szymon Pyka  Tippbil 97059216
    Egil Heia Kranbil 95705090     David Jørgensen Krokbil 91651576     Jan Adam Pajor  Tippbil 91651586
    Knut Holte Kranbil 91651587     Janusz Laszczkowski Krokbil 97052896     Mateusz Glinojecki Tippbil 97052899
    Roger Johansen  Kranbil 97059208     Rune Stø Krokbil 97052891     Mariusz Rutkowski Tippbil 97054302
    Morten Steller  Kranbil 91651580     Harald Nilsen Krokbil 91651585     Robert Krawczyk  Tippbil 97052897
    Vidar Ristøl  Kranbil 91651571     Christer Blankenberg Tungtrekker 91557198     Krzysztof Krzystanek Tippbil 97059206
    Remi Trøite Kranbil 41865412     Tommy Isaksen Myrvang  Tungtrekker 91651577        
    Odd Flaten  Kranbil 97059217     Finn Blankenberg Tungtrekker 91586863      
    Waldemar Borkowsi Comp bil 97059211     Dag Kylland  Semi 97054303      Svein Fredriksen Vikar 48183827
    Lukasz Tadeusz Comp bil 97059210     Lars Sveen Semi 90761443     Arne Tore Svantesen Vikar 90817236
    Ole Stormark Liftbil 90401495     Kristoffer Jørgensen Semi 40173369     Nils Pedersen Vokar 95292750
    Glenn Johansen Liftbil 91651584     Tom Grostøl Gravemask. 97054300     Svein Petter Andersen Vikar 97059209
    Frode Steller  Verksted 91334393     Knut Tore Jørundland   Høgedal       Tor Gunnar Løvdal Vikar 91142425
    Michael Szczepan  Verksted 97578886     Artur Gustaw Kolecki Høgedal       Reidar Torbjørnsdal  Vikar 97059215
    Jaroslaw Rajchert  Verksted     Jan Tadeusz Sosin   Høgedal     Nils Pedersen Vikar 91651584
    Olav Bergland  Vaktmester 91122331     Torstein Lilleødegaard  Grabbebil 97033334     Kaare Øverås  Vikar 95894360
________________________________________________________________________________________________________________
 

Midtstøl Transport AS    Stoaveien 19    4848 Arendal     Tlf 3700 0160     Fax 3700 0171     post@midtstoel.no     Org nr 914290864
                                             Noen av våre samarbeidspartnere