Forsiden              Tjenester               Ansatte               Om oss              Siste nytt               Bilder              Statistikk
Vi tilbyr et stort antall krokbiler med hengere.
Til krokbilene har vi spesialutstyr som blant annet, krokkasser i størrelse fra 20 til 40 m2, lagercontainere,
åpen lasteplan med sidelemmer, lasteplan med 16 t/m kran, lasteplan med sidedører, og tette tak, kran med grabb for grabbing
av ulike masser, flak for frakt av maskiner, vanntank, dumperkasser m.m.

Kontakt Kurt Skjulestad på tlf 9705 4301 eller e-post kurt@midtstoel.no for booking.
           
           
________________________________________________________________________________________________________________
 

Midtstøl Transport AS    Stoaveien 19    4848 Arendal     Tlf 3700 0160     Fax 3700 0171     post@midtstoel.no     Org nr 914290864
                                             Noen av våre samarbeidspartnere