Forsiden              Tjenester               Ansatte               Om oss              Siste nytt               Bilder              Statistikk
 


Vi har 7 mobilkraner i størrelse fra 25 til 250 tonn

Kontakt Kenneth Stømne på tlf 3700 0165 eller e-post
kenneth@midtstoel.no
for booking.


3 nye mobilkraner er satt i drift i 2017
60, 90 og 250 tonnere

90 tonner

Spesifikasjoner og
 løftediageram
250 tonner

Spesifikasjoner og
løftediagram
   
 
25 tonner 60 tonner 130 tonner 160 tonner 220 tonner
Spesifikasjoner og
Løftediagram
Spesifikasjoner og
Løftediagram
Spesifikasjoner og
Løftediagram
Spesifikasjoner og
Løftediagram
Spesifikasjoner og
Løftediagram
________________________________________________________________________________________________________________
 

Midtstøl Transport AS    Stoaveien 19    4848 Arendal     Tlf 3700 0160     Fax 3700 0171     post@midtstoel.no     Org nr 914290864
                                             Noen av våre samarbeidspartnere